Face lifting

Face lifting

Stárnutie je fyziologický proces, ktorý začína prakticky od narodenia. Najviac sa začína prejavovať v 4. až 6. decéniu, nie sú však vzácne prípady, kedy dochádza k prejavom stárnutia na tvári aj skôr, na čom sa podieľajú viaceré faktory, napr. dedičná predispozícia, životospráva, pridružené ochorenia a podobne. Nie každý človek, či muž alebo žena, sa vie s týmto fyziologickým procesom vyrovnať.

Preto je pre udržanie telesnej a duševnej rovnováhy a zlepšenie kvality života určená kozmetická operácia tváre – face lifting.

Pre koho je vhodný Face Lift?

V akom veku však pristúpiť k face liftingu? Obvykle je to vek okolo 40 rokov. Ale kedy, nezáleží len od určitej vekovej hranice, tá je individuálna a závisí od mnohých faktorov – dedičná predispozícia, životospráva, pracovné zaťaženie a veľmi dôležitý je aj celkový zdravotný stav klienta!!!

Prejavy stárnutia

znižuje sa pružnosť, pevnosť kože, za ktorú sú zodpovedné kolagénové a elastínové vlákna, stárnutím sa stráca ich elesticita, čo sa prejavuje tvorbou vrások, záhybov, ovísaním pokožky tváre na predilekčných miestach a pod.

Príprava pred operačným zákrokom Facelift

  • konzultácia s lekárom, ktorý odoberie od klienta anamnézu, t.j. zistí, aké ochorenie sa vyskytujú vo Vašej rodine, aké ochorenia prekonal samotný klient, či netrpí niektorými závažnými chronickými ochoreniami kardiovaskulárneho aparátu, krvotvorby, aké je hojenie rán, či netrpí alergiami, či pravidelne užíva nejaké lieky /aj antikoncepcia/, fajčí a podobne
  • ak nie sú prekážky k výkonu operačného zákroku, lekár bude informovať klienta o operačnom postupe, ktorý je individuálny u každého klienta

Prebieh face liftingu

  • rez je vedený z vlasatej časti hlavy nad uchom smerom dolu tesne pred uchom, ďalej smerom dolu okolo ušného bolca smerom za ucho, aby asi v polovici krátko pokračovalo vo vlasatej časti hlavy
  • týmto chirurg odpreparuje kožu s podkožím a dochádza k napnutiu kože na spánkoch, zdvihnú sa poklesnuté časti tváre, kože pod dolnou čelusťou, zredukuje sa podbradok a vypne sa koža na krku

Pooperačný priebeh po facelifte

  • bolesti sú minimálne, vždy je prítomný krvný výron, opuch tkaniva tváre, čo postupne ustupuje, prvé dni môže byť zvýšená teplota, pac. má však obviazanú hlavu cca 14 dní, drenáž, ak je prítomná, sa odstraňuje o 2-3 dni, stehy sa odstraňujú cca o 7 dní
  • hnisavé procesy sú veľmi zriedkavé
  • konsolidácia pomerov trvá cca 3-4 mesiace
  • jazva pred uchom zosvetlie asi za 6 mesiacov, ostatné jazvy prekryjú vlasy

Výsledok face liftingu

efekt operácie je trvalý, ale treba sa vyrovnať s tým, že samotná operácia nedokáža zastaviť proces stárnutia, ktorý naďalej prebieha!